Dades inscrit

Escull l'horari (en ordre de preferència)

Veure disponibilitat horaria

Preus (Grups de 4 persones com a máxim)

Dies/Setmana Preu
1 dia/setmana 40€/mes
2 dies/setmana 70€/mes
3 dies/setmana 95€/mes
Inici: 2 de setembre de 2019

Dades bancariesD’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal, t’informem de que les dades de que ens subministris passaran a formar part d’un fitxer de dades automatitzat amb la finalitat de donar resposta a la teva petició de serveis. També t’informem que podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició adreçant-te per escrit adjuntant còpia del DNI a CiG, Gestió Esportiva SL, Avinguda de les Mines 26. 08198 St Cugat del Vallès